Yaklaşımımız


Huzurlu, küçük bir okul olan Ütopya çocukların tüm gelişimlerini bir bütün olarak ele alır

  1. Kişisel ve sosyal gelişimi için:  

Kendi ayakları üzerinde durabilmeyi sağlayacak özellikleri geliştirecek çalışmalar: Çocuğu birey olarak görmek, bağımsızlığını sağlama, sorumluluk verme, yeteneklerini geliştirecek biçimde uygulamalar (karar verme, risk alma, takımın bir üyesi olma), bireysel beceri kazanma destek çalışmaları, velilerle sürekli bağlantı.

Sportif, estetik, sanatsal bakış açısı ve genel kültürlü olmasını sağlayacak çalışmalar: Hobi ve kulüp programları, bahçenin efektif kullanımı, spor takımı (basketbol, kayak), öğretmenlerle bireysel çalışmalar (piyano, keman, resim)

Değer yargılarını oluşturucu programlar: Circle time, bireysel çalışma, grup çalışmaları.

  1. Akademik gelişimi için

Derslerin “yaparak, yaşayarak, düşünerek” sistemiyle öğrenilmesi, ICT bağlamlı eğitim, tüm derslerin bütünlüğü (yabancı dil de dahil), soroban, fen çalışmaları, spontane gelişen olayların değerlendirilmesi, konu bazlı geziler, istasyon sistemiyle beş duyuya yönelik farklı aktivitelerin yapılması ve farklı düzeylerde aktiviteler (3 aktivite zorunluluğu).

Bireysel çalışmalar, değerlendirmeler (kendisi tarafından, öğretmen tarafından), ara karne ve sonrası okul müdürü ve psikolog ile toplantı, kitap okuma saati, her alanda kitaplarla ilgilenme ve socraticdialogue uygulanmasına başlanma, bireysel & ikili & grup destek programı, velilerle sürekli bağlantı.

  1. Bakış açısı ve vizyonunun gelişimi için:

Immersion sistemiyle uygulanan “2 & 3 ya da 4 yabancı dil öğrenme”, Avrupa Birliği Comenius projelerine katılım ve kardeş okul proje çalışmaları (Türkiye ve yurtdışı), Uluslararası bağlamda geziler, ortak çalışmalar(İsveç, İngiltere, Malta, İtalya, Fransa, Litvanya, İspanya,Hollanda, Japonya), kültürel festivaller.