Ütopyamız


BAŞLI BAŞINA ÖĞRENİM KAYNAĞI OLARAK TASARLANMIŞ BİR OKUL 

Ütopya, Çekmeköy’de beş dönümlük bir alan içinde; çok büyük bir bahçe ve tümüyle çocuklara uygun yapıda üç binadan oluşmaktadır.  

Ütopya'nın mimarisi Finlandiya'dan getirtilen ekolojik malzemeler ile İskandinav eğitim sistemine göre oluşturuldu. Hedef 21. yüzyılın en büyük problemlerinden biri olan toplumdan kopuk yaşama sonucu oluşan sosyal ilişkiler problemini çözmekti. Her yanı ışık alan bir mimari ile yapılanma yoluna gittik. Bu da bize ortak alan kullanımlarının artırılması fırsatını verdi. Ütopya; öğrenmeyi destekleyici ve paylaşımcı, öğrencilerimizi kent yaşamında toplumdan izole etmeyen, onları  kendileriyle, arkadaşlarıyla, büyükleriyle ve toplumla iç içe sokan; hayatı, teknolojiyi ve doğayı eğitimin bir parçası kılan yer seçimi ve donanımıyla kuruldu. 

Ütopya'da her sınıftan birer şube; her şubede de 20 öğrenciyi aşmayacak  bir planlanma yapılmasının nedeni öğrencilerimizle birebir etkileşim içerisinde olma isteğimizdi. Ütopya’da bu nedenle  öğretmenler öğrencilerini daha yakından tanır.  Çocuklarımız da arkadaşlarına ve öğretmenlerine daha yakın olur, bu sayede öğrencilerimiz kendilerini okul sosyal ortamında ve toplum içerisinde önemli bir paydaş olarak hissederler.