Sürdürülebilir İthalat Tedarikçi Araştırması


Bu hizmet kapsamında, rekabetçi üretimin artırılması amacıyla, ekonomik ve kaliteli ithal girdi sağlayan potansiyel pazarlardaki tedarikçi firmalar belirlenerek tarafınıza raporlanacaktır.