Sürdürülebilir İthalat Pazar Araştırması


Bu hizmet kapsamında, rekabetçi üretimin artırılması amacıyla, ekonomik ve kaliteli ithal girdi sağlanabilecek potansiyel pazarlar (ülkeler) belirlenerek tarafınıza raporlanacaktır