Kadromuz


Ütopya’da akademik kadromuz sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, yabancı dil öğretmenleri ve koordinatörlerden oluşmaktadır.

Birinci ve beşinci sınıflar arasında her yıl başka bir sınıf öğretmeni yer alır; görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi öğretmenleri ve Ütopya’ya özgü programları uygulayan seçmeli ders öğretmenleri farklıdır; fen bilgisi, abaküs, satranç gibi.

Altı ile sekizinci sınıflar arasında tüm derslerde ayrı branş öğretmenleri yer almaktadır.  

Ütopya’da ayrıca sınav komisyonu kurulmuştur. Sınav komisyonunda dördüncü ve beşinci sınıfların sınıf öğretmenleri ile; fen bilgisi, matematik, Türkçe ve sosyal bilgiler branş öğretmenleri yer almaktadır. 

Yabancı dil öğretmenleri o dili ana dili olarak konuşan öğretmenlerden oluşmaktadırlar.

Öğretmenlerimizin Özellikleri

Çocuklarımıza bakış açıları yönünden;

  • Çocukları gerçekten çok seven, onlarla bireysel olarak ilgilenen; gözlem ve değerlendirmeyi önemseyen ve ve düzenli uygulayan; her durumda onları yüreklendirmeyi bilen,
  • Başarılarını sürdürmeleri için eleştirmekten çok, onlara omuz verebilen
  • Sağlıklı gelişim için aileyle iletişim içinde olmayı önemseyen,

Kişilik özellikleri yönünden;

Geniş vizyonlu, sevgi dolu, insancıl,kültürlü,araştırmacı, güler yüzlü, sosyal ilişkileri ve iletişimleri iyi olan, çocuklarımıza düzgün model olabilen; 

Profesyonellikleri açısından;

Alanında bilgi ve beceri birikimi çok iyi; Ütopya’nın vizyonunu ve felsefesini benimsemiş, ekip çalışmasına ve sürekli eğitime inanan, yaratıcı ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, çok çalışkan bireylerdir.