ETKİNLİKLER

Küçük Eller Üçüncü Uluslararası Kongresi


14 Kasım 2006

Onur Kurulu:
Prof. Dr. Iram SrajBlatchfocd, University of London
Dr. JoseptıGiordmaîna, Univefsîty of Malta
Kahraman Eroğlu, Şişli Belediye Başkanlığı
Nuran Direk, Türkiye Felsefe Kurumu
RogcrSutdiffe, Sapare
Prof. Dr. Tanju Gürkan, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Gazi Üniversitesi

Bilimsel Kurul: 
Prof. Dr. Ayhan Koç, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Belma Tuğrul, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Joseph Giordmaîna,University of Malta
KiyooKurokawa, Small Hands Academy - Küçük Eller Çocuk Evi
Leman Çetin, Small Hands Academy - Küçük Eller Çocuk Evi
Yrd. Doç. Dr. Leyla Fetihi, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Müzeyyen Sevinç, Marmara Üniversitesi
RoginaKnıse Özçelik, Small Hands Academy. Küçük Eller
Prof. Dr. Tanju Gürkan, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Gazi Üniversitesi

ProgrammeAnd Schedule
17 Kasım 2006, Cuma
07.45 - 08.45 Kahve ve Kayıt
09.00 - 09.30 Açılış Konuşmaları
09.30 - 10.00 Prof. Tanju Gürkan, Türkiye - "21. yüzyılda anne, baba ve öğretmen olmak" 
10.00 - 11.00 PennyTassoni. England - "Anne babaların okulla eğitimdeki birlikteliği"
11.00 - 11.15 Kahve Molası
11.20 - 12.20 Dr.JosephGiordmaina. Malta - "Yaratıcılığın yaratıcı bir tarzda öğretilmesi: Edmond De Bono'dan öneriler"
12.20 - 13.40 Öğle Arası
13.45 - 14.30 Prof. Dr. Müzeyyen Sevinç. Türkiye - "Düşünce Becerileri"
14.30 - 15.30 RubenKuyper. TheNetherlands - "Eğitim aracı olarak çocuklarla felsefe (4-12 yaş)"
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15:50 - 17:10 Sunumlar, Prof. Tevfik Karakaya - "Bitişik yazı eğitimine hazırlama teknikleri"

18 Kasım 2006, Cumartesi
08.45 - 08.55 Kahve
09.00 - 10.00 JennieLmdon. England - "Adım adım ilerlemek, Küçük çocuklar nasıl öğrenir?"
10.00 - 11.00 PennyTassoni. England - "Çocukları yeterli, yetenekli öğrenenler olarak görme"
11.00 - 11.15 Kahve Molasi
11.20 - 12.20 RogerSutcliffe. England - "Çocuklarla felsefenin amaçları, uygulamaları ve temel ilkeleri: Düşünme ve öğrenmeye farklı bir yaklaşım"
12.20 - 13.40 Öğle Arası
13.45 - 14.30 Prof Belma Tuğrul, Türkiye - "Çocukların düşünme gücünü harekete geçirmek"
14.30 - 15.30 Dr. Anneli Schaufeli, TheNetherlands - "İnteraktif Dil Öğretimi"
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.50 - 17.10 Sunumlar

19 Kasım 2006, Pazar
08.45 - 08.55 Kahve
09.00 - 10.00 RogerSutciiffe. England- "ICPIC - Uluslararası Felsefe Grubu"
10.00 - 11.00 RubenKuyper. Netherlands - "SokratikDialog, felsefi bir diyalog nasıl yürütülür (küçük ve büyük çocuklarla nasıl felsefe yapılır?"
11.00 - 11.15 Kahve Molasi
11.20 - 12.20 PennyTassoni. England - "Çocukları yazarlıklarına güvenli kılmak"
12.20 - 13.40 Öğle Arası
13.45 - 14.45 Jennielindon. England - "Çocukların davranışlarını yönlendirmeye pozitif bir yaklaşım: Pozitif Disiplin"
14.45 -15.45 Dr.JosephGiordmaina. Malta - "Her çocuğa eşit fırsat tanıyarak, hiçbirini ötekinden ayırmayarak öğrenmeleini sağlamak?"
15.45 - 16.00 Kahve Molası
16.05 - 17.25 Sunumlar - "Öğrenci Paneli: Öğrenci olarak hangi güçlüklerle karşılaşıyoruz?"

***Ana konuşmalar sırasında eş zamanlı tercüme sağlanacaktır.