Pekiştirmeye Yardımcı Programlar


Kişisel Gelişim Programı

Circle Time: Sabahları bütün öğrencilerin bir arada çember oluşturarak paylaşımlarını gerçekleştirdikleri zaman dilimidir.

Suitcase Projesi: Small Hands/Küçük Eller'den Ütopya İlköğretime geçiş, oryantasyon çalışmalarıdır.

Life Skills / Yaşam Becerileri: Marangozluk atölyesi, bahçe ekimi ve bakımı, dikiş, örgü, yemek pişirme, bisiklet tamiri, ilk yardım, doğada yaşam becerileri.

Manner Education / Etik Eğitimi: Saygılı olma, başkalarına yardım, ahlaki değer yargılarını oluşturucu aktivitelerdir.

Sorumluluk Programı: Kendine yetebilme, sorumluluk alma, ödevlerini kendi başına yapma. 

Bahçe Oyunları Programı: Çocukların özgürce oynamaları, takım oyunları ve organizeli "Ütopya Adventure".

Çeşitli Geziler: Konuları pekiştirici, öğrenme ve deneyim kazanma odaklı; kendine güven gelişimi amaçlı geziler / Yurt dışı gezileri.

Spor Programları: Basket, kayak, kriket, yüzme, jimnastik, voleybol.

“Do Your Best” Programı: Öğrencilerin çok çeşitli alanlarda bireysel ve grup olarak yaptıkları çalışmalar; sosyal yardım projeleri. 

Akademik Gelişim Programı

Öğrenme Becerileri Programı: Organize, zamanı iyi kullanma, okuma, anlama, dinleme anlama; yazma, problem çözme gibi. 

Bireysel Destek Programı: Akademik bilgi, beceri; okuma yazma ilerletme amaçlı (Support Programme).

Günlük Yazma: Günlük kitap okuma, anlama ve yorumlama; öykü, makale yazma; sınıf, ortak alan ve kütüphanede bulunan kitapların sürekli kullanımı,

Fen ve Teknoloji: (1.2.3. sınıfta zorunlu fen dersi yoktur; ancak Ütopya fen branş öğretmeni planlı ve kendiliğinden gelişen olayları kapsayacak nitelikte, haftada bir gün çocukların istek, merak ve öğrenmelerine destek verecek şekilde deneyler hazırlar, uygulamalar gerçekleştirir), bilim köşeleri, laboratuvarların sürekli kullanımı.

ICT Çalışmaları: İstasyon çalışmaları dışında bireysel ihtiyaçlara göre de bireysel programlar kullanılmaktadır.

Algoritma: Kodlamaya hazırlık.

Kitap Okuma: Her gün 30 dakika evde okuma.

Yaratıcı Yazarlık: Bir yazarla kitap okuma ve yazma üzerine her hafta yapılan çalışmalar.

Çalışma Becerileri Programları: Not alma teknikleri, hızlı ve anlayarak okuma teknikleri, çeşitli matematik kutu çalışmaları.

Soroban: Zihinden dört işlemi rahatça yapmayı sağlayan Japon abaküsü Soraban ile olan sistemi, düzenli çalışmalarla öğrenme.

Çocuklarla Felsefe Programı: Düşünme becerilerini geliştirmek amaçlı.

Yüksek Düzey Düşünme: Bir akademisyenin eşliğinde farklı düşünme becerilerini geliştirmek.

Yerinde Öğrenme Gezi Programları: Sosyal bilgiler programı ile ilişkilendirerek yapılan geziler. (Kapadokya -taş incelemesi gibi vb.)

Yaparak, Yaşayarak, Deneyerek Öğrenme İstasyonları: Beş duyuya yönelik farklı aktivitelerin sunulması.

Araştırma Programları

Genel kültür & Entelektüel Birikim Programı

Çok Çeşitli Sanat Çalışmaları: Müfredat programına ek olarak; resim öğretmenimizin rehberliğinde çeşitli sanat akımlarının, çeşitli sanatçıların Erasmus + ülkeleri çalışmaları ile özümsenmesi.

Okulumuza Çeşitli Sanatçıların Davet Edilmesi

Sergi Gezileri: İstanbul ve yurt dışı farklı sanatçıların sergileri,

Müze Gezileri: İstanbul, Türkiye içi ve yurt dışında bulunan çeşitli müzelere tarihi ve kültürü öğrenme amaçlı,

Piyano Öğrenme: Her çocuğun nota çalışmalarıyla birlikte piyano öğrenmesi,

Müzik Akımları ve Müzisyenlerin Öğrenilmesi Çalışmaları: Türkiye ve dünyaya mal olmuş akım ve sanatçıların,

Şarkı Sözü ve Bestesi: Şu ana kadar Erasmus +  şarkısını tümüyle çocuklarımız yazıp, bestelemişlerdir. Ütopya şarkısı Can Murray tarafından çocuklarımızla birlikte oluşturulmuştur.

“Do Your Best” Projesi: Kişisel, akademik gelişime yardım eden bu projenin ayrıca edebiyat, tarih, bilim, spor, sanat, kültür ve felsefe olmak üzere farklı konularda öğrencilerimizin bağımsız çalışmalarından üretimleridir. 

Dans Çalışmaları: Öğretmenlerin yeteneğine göre farklı alanlarda çalışmaların yanında; bireysel çalışmaları da içerir.

Çeşitli Ülke Gezi ve Gözlemleri: (Erasmus+ ve Kardeş okul projeleri ile gidilen) ve farklı ülkelerden gelen kişilerle çalışmalar.

Türkiye ve Farklı Ülke Edebiyatını Öğrenme: Çeşitli hikâyelerle.

Tiyatro: Türkçe ve yabancı dillerde olmak üzere; yıl içinde sürekli kısa skeçlerden oluşan gösteriler. Yılda bir kez İngilizce müzikalde rol alma.
 

Film, Kitap, Oyun Kritikleri, Yorumları: Hem profesyoneller tarafından yapılan kritikleri öğrenme; hem de çocuğumuzun kendisinin kritik yapabilme çalışmaları.

Geniş Vizyon Sahipliği Programı

Small Hands / Küçük Eller ile yapılan etkinlikler: Birlikte kutlanan ulusal ve uluslararası festivaller, bayramlar; dillerin birlikteliği ve farklı kültürleri tanıma programları.

Farklı ülkelerden veli ve öğretmenlerimizin yaptığı çalışmalar: Tea ceremony, Lantern masalı, French crep yapımı, vb.

Avrupa Birliği ve Kardeş Okul Projeleri: Farklı kültürlerle bir arada bulunma; yurt içi ve yurt dışı gezileri. Avrupa, Japonya, İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz, Litvanya, Çekya, vb. kardeş okullarımızla paylaşımlar.