Ütopya Yabancı Diller Programı

 

Zaman Dilimi: 13.50 – 16.00  arası

Küçük Eller / Small Hands’lerde çok küçük yaşlardan itibaren çocukların immersion yöntemi ile yabancı dili farkında olmadan öğrenme sistemi Ütopya’da da devam etmektedir.  

Etüd programında uygulanan yabancı dil programı Ütopya öğrencilerinin Dünya vatandaşı olma yolunda açık vizyonlu, geniş bakış açılı olmaları açısından oluşturulmuştur. Gelecek kuşaklar kesinlikle daha uluslararası düzeyde düşünme ve Avrupa mentalitesine sahip olacaklar.

Öğrencilerimizin Türkçe ve üç ya da dört yabancı dille donanmış olmaları, onları çok küçük yaştan Avrupa ve gelişmiş ülkelerdeki çocuklara sunulanların sonuçlarıyla aynı düzeyi sağlayacak. Ütopya’daki çocuklar ve gençler sadece iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil, aynı zamanda bir Avrupa ve dünya vatandaşı olma kültürüne de sahip olacaklardır. Artı olarak tüm araştırmalar göstermektedir ki; birden fazla dil çocukların zihinsel gelişimini de çok ilerletmektedir (Daha fazla beyin alanını harekete geçirmesiyle bağlantılı olarak). EU bu nedenle 2000 yılında aldığı kararlarda çocukların kendi ana dillerini iyi bilmelerinin yanında, çok küçük yaşlardan itibaren en az iki dil daha öğrenmesini hedef olarak koymuştur. Bu nedenle Ütopya, Small Hands/Küçük Eller’le başlattığı yabancı diller öğrenimini desteklemeyi sürdürmektedir.

Multi lingualism Ütopya Programında çok önemli bir rol oynar. İngilizce okul öncesinde başlanır; günlük kullanılma, dinleme ve konuşma ağırlıklı olarak. Yazma ve okuma arkasından gelecek biçimde MEB programında müfredatta yer alana kadar Etüd programı olan öğleden sonraki programda diğer dillerle birlikte yerini alır.

DUYURULAR