Yabancı Dil Programı

Yabancı Diller

TC Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programı

Zaman dilimi: 13.50 - 16.00

Yabancı Diller Programında çocuklarımızın dünya insanı olmaları ve büyük pencereden bakabilmeyi, geniş vizyonlu olmalarını sağlayacak 3 ya da 4 yabancı dil ve kültürlerini öğrenme amaçlanıyor.

Ütopya'ya İngilizce bilerek gelen Small Hands'den gelen çocuklarımız için 4 dil

(İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca)

Ütopya'ya hiçbir yabancı dil bilmeden gelen çocuklarımız için 3 dil

(İngilizce, Fransızca, Almanca ya da İspanyolca)

2008-2009 öğretim yılında çocuklarımızın dil düzeylerine göre sunulan yabancı dil dersleri:

İngilizce Başlangıç düzeyi
İngilizce Orta düzey
İngilizce İleri düzey
Fransızca Sadece ileri düzey İngilizce sınıfına devam eden çocuklarımız için
(haftada 3 gün, birer saat )

Ütopya'da yıllara göre dil öğrenimi şeması (İngilizce sınıfları Ütopya'da birinci sınıfa başlayanlar; Fransızca ve Almanca sınıfları diğer yıllar için geçerlidir).

Şemada kullanılan kısaltmalar:

İngilizce Fransızca Almanca İspanyolca Dinleme Anlama Konuşma Okuma Yazma Gramer
İng Fr Alm İsp D A K O Y G

 

İng. sınıfı

İleri düzey
Small Hands'de
4 yıl İngilizce sınıfına devam eden
ve bi-lingual çocuklar için
İng. sınıfı

Orta düzey
Small Hands'de
2 yıl İngilizce sınıfına devam eden
çocuklar için
İng. sınıfı Başlangıç
1. yıl

Sadece İng.
DAK

Sadece İng. DAK Sadece İng.
DAK
2. yıl İng.
DAKOY
Fr.
DAK
İng.
DAKOY
Sadece İng.
DAK
3. yıl İng &  Fr.
DAKOY
İng. & Fr.
DAK
İng.
DAKOY
4. yıl İng. Gramer
Fr.
MEB İlköğretim Programında İngilizce
İng. & Fr.
DAKOY
İng.
İngilizce dersi 4. Sınıf itibariyle sabah programında da yer almaktadır.
5. yıl İng. & Fr. & Alm. İng. Gramer & Fr. İng.& Fr.
DAK
6. yıl İng.&  Fr. & Alm İng.& Fr. & Alm
İng. Gramer & Fr.
DAKOY
7. yıl İng. & Fr. & Alm. İng. & Fr. & Alm İng. & Fr.
8. yıl İng. & Fr. & Alm İng. & Fr. & Alm İng. & Fr.
Ütopya Lisesi İng. & Fr. &   İsp. İng. & Fr. &  İsp. İng & Fr. & Alm. ya da İsp.

 

DUYURULAR