İngilizce ve Bilgi & Becerilerin Pratiği: Destination Imagination

Ütopya öğrencileri haftada bir gün Destination Imagination programına katılmaktadırlar.

Destination Imagination non profit bir organizasyon olup; 4 ile 19 yaş arasındaki çocukların/gençler için sürece odaklı yaratıcı problem çözme teorisine dayalıdır. Gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar. Her takımda 4-7 kişi ortalama 10 hafta tiyatro, mimari, doğaçlama, bilim veya teknik odaklı bir Takım Görevi üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Anlık Görevler de takımlara hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretir. DI gençlere hayatları boyunca kullanacakları becerileri güvenli bir ortamda ve eğlenceli bir şekilde kazandırır.
Aşağıdaki linklerden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Ütopya öğrencileri bu programa haftada bir gün (iki saat olarak) Ekim 2010 itibariyle katılmaya başlamışlar; Mart 2011‘de iki kez katıldıkları turnuvalarda birincisinde birincilik, ikincisinde de  ikincilik almışlardır.

DUYURULAR