Comenius ve Kardeş Okul Projelerinin Yararları

Avrupa Birliği fonu ile katılınan Comenius projeleri ve Ütopya velilerinin sponsorluğu ile katılınan kardeş okul projeleri; Ütopya öğrencisinin çok geniş vizyonlu dünya insanı olması, büyüdüğünde 21. Yüzyılda yaşamanın getirdiği tüm zorluklarla beşetme becerilerinin oluşması, kendine güvenli birisi olarak yaşama atılması amacını taşımaktadır.
Ayrıca bu projeler Ütopya öğrencilerine;
-Çok geniş, zengin yaşam ve öğrenme deneyimlerini vermekte; 
-Akademik öğrenmelerini destekleme (tarih, coğrafya, hayat bilgisi, fen, matematik, sosyal bilgiler, genel kültür), 
-Bildiği yabancı dilleri yerinde kullanması,
-Dünyanın çeşitli yerlerinden bir çok arkadaşı olması (sanal olmayan, gerçek arkadaşlık ilişkisi),
-Sorumluluk kazanma, bağımsız olma, her şeyi kendilerinin yapabildiklerini görebilmelerini sağlamaktadır.
Aşağıda bu projelerin Ütopya eğitim sistemine ek olarak her Ütopya öğrencisi özelinde ayrıntılı gelişim açısından yararları belirtilmiştir:
Kişisel gelişimleri açısından
Kendilerine güvenlerinin oluşması, pekişmesi; sorumluluk almaları; kendi işlerini kendilerinin yapabilecek düzeye ulaşmaları; bağımsız olabilmeleri; bireysel bakım, zaman yönetimi, duygularıyla başa çıkma, gruba uyum sağlama, topluluk önünde sunum yapabilme, problem analiz etme, çözme gibi birçok “life skills - yaşam becerileri”ni kazanma.
Sosyal gelişimleri açısından
Ütopya’lılar olarak kendi içlerinde arkadaşlıkların ve ekip ruhunun oluşması, gelişmesi; farklı ülke ve dillerden arkadaşlıkları kurabilmeleri, devamını sağlayabilmeleri. 
Bir konuda kendi dilinden ve farklı dillerden yaşıtlarıyla ve büyükleriyle iletişim kurmayı rahatça yapabilme becerisine ulaşabilmeleri.
Akademik gelişimleri açısından
Kendi yaşadıkları şehir ve ülkenin tarihi, yerleşim özellikleri, kültürünü pekiştirme yanında; ziyaret edilen ülke kültürlerini, tarihini, coğrafyasını, özelliklerini öğrenme; matematiği, feni, sosyal bilgileri ve dil ve tüm diğer bilgilerini gerçek yaşamda kullanabilme becerilerini kazanmaları.
Entellektüel gelişimleri açısından
Öğrendikleri yabancı dilleri kullanabilmeleri; geniş bir vizyona sahip olmalarına yardım, kendi ülke ve şehirlerindeki sanat, edebiyat, müzik, sporu yakından tanıma dışında; gittikleri ülkelerin sanat, edebiyat, müzik, spor ve orada farklı yaşam tarzlarını görebilme, karşılaştırma, ve çıkarsama yapabilme becerilerini kazanabilme.
Özel Özel Utopya İlköğretim Okulu olarak sadece Ütopya öğrencilerinin değil; Ütopya öğretmenlerinin EU Comenius projelerine katılmasından sağlanan en büyük yarar; (genel Comenius’da belirtilen amaçlara ek olarak); öğretmenlerin kendi bilgi, beceri ve methodlarını diğer ülke öğretmenleri ile paylaşmanın yanında; diğer ülkelerin eğitimini inceleme, yeni methodlar & materyaller & teknikler öğrenme, team work, kişisel ve profesyonel gelişim ve öğrencilerle bir arada yaşayarak onları daha da iyi tanıma ve ilişkileri pekiştirmedir.

DUYURULAR