Yaşam Becerileri

Ütopya, çocuklarımızın bilişsel düzeydeki bilgi birikimini ve yaşamda birçok alanda başarılı olmasını sağlayacak yaşam becerilerinin gelişimine çok önem vermekte olup okul içi ve okul dışı etkinliklerle bu gelişimi sağlayacak bir yapılanma içinde organize edilmiştir.

Ütopya’da ders işlenişinde ve ders dışı etkinliklerle ilgili yapılan çalışmalar, çocuklarımızın akademik başarısına, okul kültürünün algılanmasına, liderlik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine, benlik gelişimine, sosyal ve ahlak gelişimine, boş zamanları verimli değerlendirmeye, demokratik bir tutum kazanmaya vb. olumlu etkileri oluşturmaya yöneliktir.

Örneğin: Ütopya’da düzenlenen çeşitli hobi çalışmalarının (çivi çakmak, ahşaptan küçük eşyalar yapmak, dikiş, tasarım, sebze yetiştirmek, bahçecilik, yemek yapmak, geri dönüşüme yardım) yanında, beş duyuyu kullanmaya da yardımcı olması açısından -aynı zamanda sınava hazırlıkta da yardımcı olacak- zaman yönetimi, planlama, organize olma, araştırma gibi yaşam becerilerini oluşturma ve geliştirme şansı verilir.


Daha ayrıntılı olarak aşağıda belirtildiği üzere bu etkinlikler sınıf, okul, çevre, İstanbul, Türkiye ve Avrupa’da olmak üzere çok geniş bir perspektifte ele alınmaktadır.

Sınıf içinde Okul içinde Çevre ve İstanbul Türkiye Avrupa & Dünya ülkeleri Evde
Bilişsel  istasyon çalışmaları,
Çeşitli bireysel
aktiviteler
Arkadaşları ile ikili,
grup aktiviteleri
Sanat, müzik ve sporda
etkili rol almak
Kutu oyunları
ICT çalışmaları
Sunumlar
Circle Time
Çocuklarla Felsefe
Hobby programları
Do Your Best Projesi
Çeşitli festivallerde 
okul ve aile
Çeşitli yarışmalar
Destination Imagination Programı
İhtiyaç duyulan alanda gözlem gezileri ve
röportajlar,
Yerinde öğrenme,
deneme aktiviteleri
Sanat etkinlikleri gezileri
(müzeler, sergiler) vs.
Yüzme programı
Kayak için düzenli
gidilen Kartepe
Tarihsel, kültürel geziler
EU Avrupa Birliği Projelerinden
Comenius çalışmaları ve gezileri,
(kültürel ve yabancı dil)
Avrupa ve dünya ülkelerinden
(Japonya) kardeş okullar
ziyaretleri ve onları misafir etme;
birlikte yapılan çeşitli aktiviteler
Ödevler
Evde yapılması
gereken işler
Bireysel ilgi alanları ve
boş zaman aktiviteleri
Sanat, spor

 

DUYURULAR