Stressiz Öğrenim Ortamı ve Atmosferi

 

Öğrenim Ortamı
Çocuklar deneyim yaşayarak-deneyimleyerek  öğrenirler... Modern eğitimde öğrenmenin sağlanması; çocukların deneyim yaşamasına ve bu deneyimde öğrendiklerini gerçek yaşamda kullanabilecek düzeye gelmesi için uygulamaları yapacağı ortamların oluşturulmasıyla mümkündür. Her uygulama bir iletişim sonucu olur.
Önceki yıllarda çocuklar bu deneyim, uygulama ve iletişimi toplum içinde yaşıyorlardı. Ancak günümüzde büyük şehirlerde çocukların toplum içinde yer alma şansları çok aza indirgenmiştir. Okul çocuğun yaşamında zaman olarak çok önemli bir dilimi kapsamakta; aynı zamanda toplumun içinde yaşayarak edinecekleri deneyimleri, iletişimi de sağlayacak bir ortam oluşturmalıdır.
Ütopya; İskandinav pedogojisine göre; çocuklarımızın üç boyutta iletişimine olanak verecek biçimde tasarlanmıştır.
1. Doğa & tabiat ile iletişim; (Tabiat beş duyuyu kullanma şansını vererek öğrenmeyi en üst düzeye çıkarır)
2. Arkadaşları, okuldaki çalışan tüm kişilerle iletişim;
3. Okul dışındaki çevre ve toplum ile iletişim

Ütopya’ya girildiğinde; çocuklarımızın sürekli kullandığı büyük bahçe, okulda sürekli iletişime olanak veren ortak alanlar; hem ortak alana hem de tüm doğa ile iletişimi kesmeyi engelleyen büyük camlı sınıflar görülür.. Bu sınıflar kapalı kapılar ardında sınıfta anlatılıp; orada kalan bilgilerden oluşan; denemenin ve iletişimin olmadğı geleneksel eğitim ortamını tümüyle reddederek;  bilgi ve becerileri i tüm yaşam alanlarına taşıma özelliğine sahiptir; Okul tasarımının öğrenme ortamı ile yüzde yüz bir ilişkisi vardır.

Öğrenim Atmosferi
Araştırmalara göre çocuklar ortam stresli olduğu takdirde öğrenemezler.
Aşağıda stresin öğrenimi nasıl menfi etkilediğini gösterir ve "The Teacher's Toolkit by Paul Ginnis sy27" den alınmış bir illustrasyonu görebilirsiniz; esas olarak stresli, anksiyeteli koşullarda çocuklar öğrenemezler... Kimse sıkıntılı ortamı sevmez.
Ütopya'da sadece eğitim ve öğrenim açısından değil çocukların yaşam kalitelerini de geliştirmek için stressiz bir ortam yaratılır ve çocuklara birer birey gibi davranılır. Bu onların zihin sağlıklarını koruyarak, kendilerini mutlu ve iyi hissetmelerini sağlar.

DUYURULAR