Öğrenme Becerileri

Yaşam becerilerinde belirtilenlere ek olarak;
  • Dinleme, anlama, konuşma, okuma, yazma  ve herbirinin alt dalları da olmak üzere becerilerin üst düzeyde oluşması,
  • Araştırma, analiz, sentez, sonuca ulaşma,
  • Bilgi birikimi ile birlikte yaratıcılığını kullanarak bir şey üretebilme,
  • İletişim,
  • Düşünme ve problem çözme; mantık geliştirme,
  • Zamanı iyi kullanma,
  • Organize olma,
  • Ekip çalışması taktikleri,
  • Sınav teknik ve taktikleri ve stratejileri,
Ütopya’nın çocuklamızda oluşması ve geliştirilmesine odaklanan en belirgin becerilerdir. Büyük resimde; sağ duyulu, öngörülü ve satır aralarında ne olduğunu bilebilecek düzeye ulaşmaları en büyük hedeftir.

 

DUYURULAR