Küçük Okul Olma Tercihi ve Avantajları

 

Ütopya “ÇOCUKLARIN İÇİNDE KAYBOLMADIĞI“ bir okuldur
21. yüzyılın modern toplumunda aileler çok meşgul. Çocukların bireysel ilgiye, birebir zamana ve birey olarak önemsenmeye ihtiyacı var; aynen ailede olduğu gibi...
Küçük okullar;
  • Çocuklara kişi olarak çok iyi tanınma şansını ve fırsatını verir.
  • Kişisel ilişkiler;  sosyal ilişkiler çok daha güvenli bir ortamda denenerek yaşanır.
  • Çocukların her birinin farklı olabilecek ihtiyaçlarının neler olduğunun farkına varılabilir ve bu ihtiyaçların çok daha kısa zamanda; çok daha etkin giderilmesini sağlar.
  • Her bir öğrencinin kendini göstermesi ve öğretmenlerin ilgisinden yararlanması için daha çok fırsat sunar ve performansını yükseltir. Ayrıca kişisel ilgi daha iyi öğrenci başarısını beraberinde getirir; derslere ilgisini arttırır.
  • Tüm bu belirtilenlere ek olarak günümüzde okullarda “bullying & zorbalık” çok artmıştır; küçük bir toplulukta yakın ilişkiler içinde aile gibi yaşanması çocuklar arasındaki alay etme gibi, şiddet eğilimi gibi olguları azaltır.
Ütopya, bunlardan dolayı küçük okullar pedagojisinin bir parçası olmayı tercih etmiştir.  
“Dünyada hiçbir çocuk, hiçbir açıdan kaybolmayı hak etmez”

DUYURULAR