Hedefler Koyma

Küçük bir okul olmayı seçen ve çocukların her birinin tek tek önemsendiği Ütopya’da, öğretmenler çocukları çok iyi tanırlar. Onların güçlü ve zayıf yönlerini çok iyi bilirler.
Çocukların zayıf oldukları ve güçlenmeleri gereken alanlar için hedef koyma programı bulunmaktadır. Bu programda; öğretmenler çocuklara, bu hedeflere zamanında ulaşmaları için omuz verirler ve cesaretlendirirler.
Coaching uygulaması hedeflerin doğru konulmasına yardımcı olmada büyük rol oynamaktadır.

 

DUYURULAR