Derin ve Bireysel Öğrenme

Derin Öğrenme:
Ütopya’da “derin öğrenme” sadece bilginin alınması değil; onun içselleştirilmesi  ve gerçek yaşamda öğrencimizin kullanabilmesine olanak vermesi demektir. Bunun için de bilginin yanında becerilerin gelişmesine de olanak verecek; farklı deneyimlerin yaşanabileceği aktiviteler hazırlanarak; deneyerek, yaşayarak, düşünerek ve sorgulayarak DERİN öğrenme sağlanmaktadır.
Bunlar yapay sözler olarak değil; Ütopya’lı çocuklarımızın okul dışı yaşamlarındaki deneyimlerinde de somut olarak görülmektedir.
Bireysel Öğrenme: (Individualized Learning)
Her birey farklıdır; ancak birçok eğitimci bunu bilmesine karşın uygulamada bunu hayata geçirememektedir; herkesi grup olarak görmek artık yaşadığmız çağın çocuklarına çok yetersiz kalmaktadır.
Ütopya’da her bir çocuğumuzun bireysel önceliklerde, bilgilerde, becerilerde, tekniklerde farklı düzeylerde gelişmeleri; akademik olarak ulaşabilecekleri en üst düzeye çıkabilmelerine olanak verilmesi amacıyla ; Eylül 2011 tarihinden itibaren bireysel öğrenme programı üzerinde çalışılmaktadır. Bu programı eksiksiz uygulama aşamasına gelebilmek amacıyla  profesyonel ve program desteği alıyoruz.
Bu özel, bireysel eğitim sistemi (individualized learning) 2011 Eylül ayında öğretmenlere coaching yapılarak başlamıştır; 2013 Eylül ayı itibariyle tüm öğretmenlerin Ütopya öğrencilerimize uygulayacak düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

 

DUYURULAR