Mediko / Sağlık Servisi

  • Ütopya’da tüm gün hemşire bulunmaktadır.
  • Sağlık formları ile acil durum formları her ögrencimiz için mevcuttur.
  • Acil durumlarda aile ile anında bağlantı kurularak gerekenler yapılır.
  • Acil olmayan durumlarda ise küçük kazalar raporu ve durum raporları ile aile bilgilendirilir.
  • Öğrencilerin tümüne ilk yardım kursları verilir. Ayrıca cinsel eğitim, belirli hastalıklar ve bu hastalıklardan nasıl korunacakları konularında bilgilendirilirler.
  • Alerjik ya da sağlık sıkıntıları olan çocuklarımız düzenli takip edilmektedirler.
  • Ayrıca çocuklarımızın düzenli uyku uyuyup uyumadıkları gözlenmektedir.

 

DUYURULAR