Eğitim Felsefemiz & Vizyonumuz

ÜTOPYA "ÇOCUKLARIMIZIN ZİYAN EDİLECEK BİR DAKİKALARI BİLE YOKTUR" BAKIŞ AÇISINI BENİMSEMİŞ BİR OKULDUR...

        Ütopya; çocuklarımıza her şeyden önce eğitimleri sırasında çocuk olma hakkını tanıyor. Okul anılarının, yaşamlarının en güzel kesiti olarak hatırlanması ve onlara "çocukluklarını çocuk gibi yaşamaları" için fırsatlar sunuyor. 

        Ütopya; çocuklarımıza akademik öğrenmeyi üst düzeye çıkaran, içselleştiren bir öğrenim sunarken; onların yalnızca eğitim yaşamı sonunda ulaşacakları bir sertifikaya sahip kılmalarını gözetmekle yetinmiyor. Okulda geçirecekleri eğitim ve öğretim süreci içinde onlara tüm gereksinimlerinin bilincine varmanın, yaşamlarını kendi ellerine almanın, bütün yeteneklerinin farkına varmış bir birey olmanın ve kendilerine önem vermenin, Türkiye & dünya insanlarına ve doğasına saygılı olma yolunu göstermeyi amaçlıyor.

        Ütopya; Small Hands'de (www.smallhands.org) edinilen deneyimi ilköğrenim düzeyinde devam ettirerek; eğitim ve öğretimi çocuklarımız için korkulu rüya olmaktan çıkarıp; okulu hayallerinin gerçekleştiği yer kılmayı gözetiyor. Anaokulunda öğrenilen yabancı dillere Ütopya'da yenilerini katmayı, tüm dillerini eş zamanlı olarak ilerletmelerine destek olmayı hedefliyor.
                      
        Ütopya
; çocuklarımızın dünya ölçeğinde düşünen, geniş bakış açısına sahip; 21. yüzyıla özgü sorunları göğüslemekte hazırlıklı ve donanımlı olmalarını ve etkin bireyler olarak yetişmelerine yardımcı oluyor; öğrenimlerini Türkiye'de ve / veya Uluslararası üniversiterde devam edebilecekleri  biçimde programlıyor.
         
        Ütopya
; Avrupa Birliği'nin 2000 Lizbon zirvesinde alınan ve 2010 yılında ulaşılması için çabalanan "Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Nitelik ve Etkinliğini Yükseltme"ye yönelik hedefleri gerçekleştirmek için çalışıyor. 2002 yılından itibaren Small Hands olarak düzenlenen kongrelere her iki yılda bir düzenleyerek; 2006 yılından itibaren Small Hands & Utopya olarak devam etmektedir; 2011 yılındaki beşinci uluslar arası kongre sonrasında altıncı uluslar arası kongreye hazırlanılmaktadır.
         
        Ütopya
; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de imzaladığı "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni"  (http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23a.html) içtenlikle benimseyerek, bu bildirge kapsamında çocuklara karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi ve öğrencilerini haklarının bilincine sahip kılmak ilkelerini benimsiyor.
 

EĞİTİM VİZYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim programını "yaparak, yaşayarak ve düşünerek""inquiry/sorgulama" yöntemi ile uygulamak; çocuklarımızın bireysel farklılıklarına göre planlamak,
Türkçe ile eğitimin yanında; çocuklarımızın geniş bir dünya görüşü ve kültüre sahip olabilmeleri için ikinci, üçüncü ve dördüncü Modern dillerle (İngilizce, Fransızca, Almanca ve/veya İspanyolca) donanmalarını sağlamak,
Çocuklarımızın kendileriyle birlikte doğuştan getirdikleri özelliklerini her yönüyle geliştirmelerine; genel kültüre, estetik duyarlılığa, kendi kararlarını kendilerinin verebildikleri kişisel bağımsızlığa, geleceklerini tasarlayabilecekleri uzak görüşlülüğe ve mutlu bir yaşam kurmak için gereksinecekleri yetilere sahip olmalarına yardımcı olmak.
Çocuklarımızın Türkiye Cumhuriyeti toplumunun ve dünyanın bir bireyi olarak; kişisel sorumluluklarının farkına varmasını sağlamak.

 
Ütopya'lı öğrenci velilerinden Semiha & Murat Terzioğlu'nun Ütopya hakkındaki düşüncelerini anlatan mektubu okumak için TIKLAYINIZ

 

DUYURULAR