Akademik Kadromuz

Ütopya’da akademik kadromuz sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, yabancı dil öğretmenleri ve koordinatörlerden oluşmaktadır.
Birinci ve beşinci sınıflar arasında her yıl başka bir sınıf öğretmeni yer alır; görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi öğretmenleri ve Ütopya’ya özgü programları uygulayan seçmeli ders öğretmenleri farklıdır; fen, soroban, satranç gibi.
Altı ile sekizinci sınıflar arasında tüm derslerde ayrı branş öğretmenleri yer almaktadır. Ütopya’da ayrıca sınav komisyonu kurulmuştur. Sınav komisyonunda dördüncü ve beşinci sınıfların sınıf öğretmenleri ile; fen bilgisi, matematik, Türkçe ve sosyal bilgiler branş öğretmenleri yer almaktadır.

Yabancı dil öğretmenleri o dili ana dili olarak konuşan öğretmenlerden oluşmaktadırlar.

ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZELLİKLERİ
Çocuklarımıza bakış açıları yönünden;
  • Çocukları gerçekten çok seven, onlarla bireysel olarak ilgilenen; gözlem ve değerlendirmeyi önemseyen ve ciddi olarak düzenli olarak uygulayan; her durumda onları yüreklendirmeyi bilen;
  • Başarılarını sürdürmeleri için eleştirmekten çok onlara omuz vermeyi bilen;
  • Sağlıklı gelişim için aileyle iletişim içinde olmayı önemseyen;
Kişilik özellikleri yönünden;
Geniş vizyonlu, sevgi dolu, insancıl,kültürlü,araştırmacı, güler yüzlü, sosyal ilişkileri ve iletişimleri iyi olan, çocuklarımıza düzgün model olabilen; 

Profesyonellikleri açısından;
Alanında bilgi ve beceri birikimi çok iyi; Ütopya’nın vizyonunu ve felsefesini benimsemiş, ekip çalışmasına ve sürekli eğitime inanan, yaratıcı ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, çok çalışkan bireylerdir.

DUYURULAR