Ütopya'da Spor

 

Beden Eğitimi dersiyle, bireylerin motor becerilerinin gelişimi yanında sosyal yeterliliklerinin ve olumlu benlik gelişimlerinin sağlanması amaç edinilmiştir.
Beden Eğitimi Bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif  beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal, tavır ve alışkanlıklar kazandırılır. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır; sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır.
Okulumuzda, senenin başında Beden Eğitimi dersine başlamadan önce öğrencilerin aileleri ile iletişim kurulur, öğrenciler genel bir sağlık kontrolünden geçirilerek spor yapmalarının sakıncalı olup olmadığı saptanır. Sağlık kontrolünde, fiziksel aktivite ve egzersiz yönünden dikkat çeken hususlar tespit edildikten sonra uzman ile iş birliğine gidilerek nasıl bir çalışma yapılacağı planlanır.
Hareketlerin vücudu aşırı zorladığı durumlarda sakatlanmalar meydana gelebilir. Bunu ortadan kaldırmak için derse ısınma hareketleri ile başlanır. Isınma hareketleri dersin konusuna uygun olarak genel ve özel ısınma hareketlerini kapsar. Dersin işlenişinde öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak ve sakatlanma riskini ortadan kaldıracak hareketler seçilerek basitten zora doğru giden ve tüm vücut kaslarını çalıştıran bir yol izlenir.
Beden eğitimi çalışmalarının, mümkün olduğunca bire bir yaptırılması ve çalışmaların sözel anlatımla birlikte model olunarak sürdürülmesi sağlanır. Becerilerin öğretilmesi sırasında verilen yönergelerin basit, açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilerek gerekiyorsa yönergeler anlamlı hale gelene kadar sık sık tekrar edilir. Aynı şekilde öğrenciler becerileri bağımsız yapabilir duruma gelinceye kadar bu becerilerin tekrarlatılmasına önem verillir.
"Oksijen vücudun ana ihtiyacıdır: iç organların, bezlerin, sinir sistemi ve beynin çalışması için çok önemlidir. Besin olmadan birkaç hafta, su olmadan birkaç gün yaşanabilir ama oksijen olmadan birkaç dakikadan fazla yaşanamaz."

Beynin diğer organlara oranla daha fazla oksijene ihtiyacı vardır.
Oksijen "kaliteli ve sağlıklı" bir yaşam için çok önemli ve gereklidir .

Okulumuzda, beden eğitimi dersleri, “kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır“ felsefesi ile okulumuzun orman içindeki geniş bahçesinde; doğanın sunduğu tüm imkanlar kullanılarak, hava koşullarına uygun kılık kıyafet giyinilmesine dikkat edilerek, sporun ve oksijenin birleştiği sağlıklı bir ortamda gerçekleştirlmesine özen gösterilir.
"Bu sayede dışarıda depoladığı oksijen ile beyninin daha iyi çalışması ve zamanını daha kaliteli değerlendirmesi amaçlanır."

Beden Eğitimi dersi çeşitli araç gereçlerle desteklenerek işlenir. Öğrencilerin, ders sırasında bu araç gereçlerin kullanımına özen göstermeleri sağlanarak, bunların bir alışkanlık haline gelmesi amaçlanır. Ayrıca bu araç gereçlerin kullanımından doğacak tehlikeler öğrencilere açıklanır ve alınacak önlemlerle çalışmalarda güvenlik sağlanır. Bunun yanında hareket yaptırılırken ritim araçlarından yararlanılarak; müzik eşliğinde, düdükle ya da sayarak tempo tutturulmalı ve böylece öğrencilerin zevk alacağı bir ortam yaratılır.
Halk dansları çalışmalarında basit figürlü olanlardan başlanarak , figürler işlem basamaklarına ayrılarak öğretilir. Basketbol, voleybol, futbol ve hentbol gibi teknik çalışmalar, bire bir ya da öğrencilerin özelliklerine göre oluşturulmuş gruplarla yapılır.
"Okulumuzda her yıl, kış aylarında öğrencilerimizle kayak sporuna yönelik, yaz aylarında ise yine 6 haftalık yüzme sporuna yönelik çalışmalar yapılır."


Beden Eğitimi Derslerinde Konular
Komut, alıştırma, katılım, işbirliği, kendini denetleme, problem çözme, kendi kendine öğrenme tekli ve eşli çalışma ile tümevarım yöntemleri ile işlenir. Sınıflarda haftada iki ders saati verilen beden eğitimi dersleri dışında spor teneffüsleri yapılır.

Spor Teneffüsleri
Öğrencilerimizin var olan yeteneklerinin desteklenmesi ve olası yeteneklerinin ortaya çıkması için olumlu ortamlar oluşturmak amacıyla teneffüslerde öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalardır.
Okulumuzda her öğrencinin ilgi ve isteği doğrultusunda bir spor ile tanışarak bu sporu yaşantısının bir parçası haline getirmesi doğrultusunda çalışmalar sunulur.
Bu amaçla her öğrenci okul sonrası aktivite olarak teneffüslerde spor çalışmalarına katılabilir. Öğrenciye, kendini bu sporda geliştirme imkanı sağlanır.

DUYURULAR