5. Sınıf

Ütopya’da 5. Sınıf:
5. sınıflar olarak Ütopya'da derse circle time ile başlanır.


TÜRKÇE DERSİ: Türkçe dersinde amacımız, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilme becerisi kazandırmaktır. Öğrenciler bu derste yaşama hazırlanıp içinde yaşadıkları toplumu tanır, toplumun özelliklerini fark eder, ve bu topluma ve dünya ya karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirirler. Derslerde öğrenci düzeyine uygun somutlaştırma yapmak amacıyla görsellerden, videolardan, bilgisayar kaynaklı oyunlardan, yararlanılır. Yaratıcı drama, hikaye oluşturma, görsel okuma, yöntemi ile öğrencilerimizde yaratıcılık, kendine güven, inisiyatif alma, bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri etkinliklere yer verilir. Bu sayede öğrenmeyi öğrenen, düşünen, üreten, paylaşan, özgüven sahibi ve başarılı bireyler yetiştirmek hedefleniyor.


MATEMATİK DERSİ:
Dersi severek, korkmadan, anlayarak yapabileceği şekilde, somutlaştırarak, hayatın içinden seçilen etkinliklerle öğrencilerin neyi ne zaman ve nerede kullanması gerektiğini bilerek uyguladığı ders içi aktiviteleri ile öğrencilerin farklı çözüm yolları bulmaları. Oluşturdukları problemleri güncel yaşamın içinden seçmeleri ve bu problemlere farklı bakış açıları ile çözüm yolları geliştirmeleri, kendi öğrenme şekillerini belirleyerek birey olduklarını hissetmeleri hedeflenir.


SOSYAL BİLGİLER DERSİ: Yaşadığı yerin farkında olan, yaşadığı yerden başlayarak bulunduğu il, bölge ve ülkenin özelliklerini bilen, ülkesinin dünya içinde ki konumunun farkında olan. Dünya üzerinde ve ülkesinde gerçekleşen iklim, coğrafi, ekonomik, kültürel olayların farkında olan ve bu olaylara eleştirel düşünce sisteminde yaklaşabilen. Düşüncelerinde özgür, dünya içinde bir insan olduğunu bilen ülkesinin ve dünyanın değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek hedeflenir.


5-A sınıf Öğretmeni

5. Sınıf Ders Konuları:
 • Matematik
  Ağırlık Ölçüleri
  Sıvı ölçüleri
  Uzunluk ölçüleri
  Kesirler
  Kesir problemleri
  Satranç
 • Türkçe
  Olayları Sıralama
  Metin inceleme
  Hikaye yazma
  Güzel yazı
  Drama
 • Sosyal Bilgiler
  Kültürel Mirasımız
  Ürettiklerimiz
  Ürünlerimiz ve Madenlerimiz
  Doğal çevremiz
Çocuklarımızın 5. sınıfta neler yaptıklarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden görebilirsiniz:

DUYURULAR