2. Sınıf

Ütopya’da 2. Sınıf
Ütopya’da tüm derslerin öğretiminde deneyerek, yaşayarak, düşünerek ve sorgulayarak yapılandırmadan yola çıkarak öğrenci merkezli bir anlayışın esas alındığı eğitim–öğretim uygulanmaktadır.

Türkçe Dersi: Okuma, anlama çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Okuduğunu, dinlediğini ve kendi düşüncelerini ; sözlü ve yazılı olarak aktarabilmesi çok önemli. Yazıların karakteri oturmuş ve muntazam olması bu dersin hedefleri arasında. Okuma metinleriyle ilgili olarak, ders öncesinde ve sonrasında dersi destekleyici derin bilgileri araştırıyoruz. Araştırmalar mutlaka sunum yöntemlerine uygun olarak sınıfça paylaşılıyor. Araştırmaları ve metinle ilgili oluşturduğumuz görselleri birleştirerek sınıf panosu hazırlıyoruz. Ayrıca derslerde; 5N 1K soruları cevaplanıyor, sözcük dağarcığı geliştirme çalışmaları yapılıyor , dersler günlük yaşamla ilişkilendiriliyor.
Matematik Dersi: Tüm konular somut materyallerle destekliyoruz. Öğrenilenlerin gerçek yaşamın neresinde kullanması gerektiği dersin hedefleri arasında. Bununla ilgili aktiviteleri mutlaka yapıyoruz. Zihinden işlem yapma becerisini geliştiriyoruz. Öğrenciler farklı çözüm yolları bulmaları için teşvik ediliyor. Farklı seviyelerdeki öğrenciler “checklist” ve” sürekli gözlem” ile tespit edilerek düzeylere uygun farklı aktiviteler hazırlanıyor.
Hayat Bilgisi: Yapılan tüm çalışmalar yaşamla ilişkilendiriliyor. Öğrencilerin araştrmacı yönlerini geliştirici aktiviteler düzenleniyor; görüşlerini iletmeleri, fikirler üretmelerini ortaya çıkarıcı ortam sağlanıyor. Dersler görsel materyaller,geziler ile destekleniyor. Yapılan tüm sınıf içi, sınıf dışı çalışmalarla konuların bitiminde elde edilen bilgiler, araştırma çalışmaları ve çıkarılan notlarla panolar oluşturuluyor.

2. Sınıf Öğretmeni


Öğrencilerimizin 2. sınıfta neler yaptığını görmek için aşağıdaki fotoğraf galerisini inceleyebilirsiniz:

DUYURULAR