1. Sınıf

Ütopya’da 1. Sınıf:
Ütopya’da tüm derslerin öğretiminde deneyerek, yaşayarak, düşünerek ve sorgulayarak yapılandırmadan yola çıkarak öğrenci merkezli bir anlayışın esas alındığı eğitim–öğretim uygulanmaktadır.

Okuma- yazma çalışmalarına öncelikle el kaslarını geliştirici çizgi çalışmaları ile başlanır. Okuma yazma çalışmaları “Ses temelli Cümle Yöntemi” ile yapılır. Ses temelli cümle yönteminde; öğrencilerin yaşantılarından yola çıkarak önce sesleri hissettirip tanımalarını sağlanır. Öğrenilen sesleri birleştirerek heceler oluşturulur. Bu hecelerden sözcükler oluşturulur. Sözcüklerle tümceler kurup metinler oluşturulur. Bu sürecin sonunda sürekli ve anlayarak okumaya, yazmaya geçildiği mutlulukla görülür.

Öğrencilerimiz 1. sınıfta gördüklerini, duyduklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla ifade edebilecek,bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenirler. Kitabı kendilerine arkadaş edinerek okuma zevkini kazanırlar.

Hayat Bilgisi ders konuları sınıfta işlendikten sonra Fen ve Teknoloji laboratuarında konulara paralel etkinliklerle desteklenir. Dersleri gerçek yaşamla ilişkilendirmek üzere geziler yapılarak öğrencilerin, sosyal ortamdaki davranış becerilerini geliştirilmesi amaçlanır.

Matematik derslerimizde anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirel düşünme,tahmin etme, analiz ve sentez yapabilmeleri yönünde çalışmalar yapılır. Matematik dersini görsel materyallerle destekleyerek, yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanır.

1. Sınıf Öğretmeni


KONULAR:
 • Hayat Bilgisi
  Duyu Organları
  Okulum Tertemiz
  Canlılar
  Hoşlandıklarım
  Meslekler
  Kurallar(her yerde)
  Kendimi tanıyorum
 • Matematik
  Geometrik cisimler
  Ritmik sayma
  Örüntü
  Toplama işlemi
  Çıkarma işlemi
  Uzamsal ilişkiler
  Zaman ölçüleri
 • Türkçe
  İlk okuma yazma
  Harf çalışmaları
  Dinleme anlama çalışmaları
  Yazma çalışmaları
  Okuma çalışmaları
Çocuklarımızın 1. sınıfta neler yaptıklarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden görebilirsiniz:

DUYURULAR