T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programı

Zaman Dilimi: 08.00-13.40 arası
T.C. MEB Programının Ütopya’da Uygulanma Prensipleri
Hedefimiz çocuklarımızın sadece okul ve iş yaşamı için değil; kendi yaşamlarını kurmak için de gereksinim duydukları yetenekleri kazandırmaktır. Onların engin yeteneklerle donatılmasına yardımcı olmak için vizyonunu genişletmeyi, sosyal ilişkilerinin iyi olmasını, iletişim kurmasını, başkalarıyla beraber çalışabilmeyi başarmasını, teknolojiyi kullanabilmesini, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisiyle birlikte, yorum ve analiz yapma becerisi edinmelerini sağlamak istiyoruz. T.C. MEB programımızı gerçekleştirirken bütün bunları üç temel tutum üzerine yerleştiriyoruz:

1- Okuldaki tüm yaşamı Maslow İhtiyaç Teorisine göre yapılandırmak
Ayrıntılı açıklama için Ütopya Tanıtım Broşürümüzü inceleyebilirsiniz,
2- Çocukların çocuklarla, çocukların büyüklerle, çocukların doğayla, çocukların toplumla iç içe olmasına olanak tanımak
Kişisel, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından,
3- Düşünerek ve araştırarak bulmanın, yaşayarak öğrenmenin temel alınmasını sağlayan içerikteki etkinlikler ve çalışmalar sunmak
Zihinsel gelişim ve öğrenmelerinin kalıcı olması açısından
Örnek: Balıkların yaşamını öğrenmede üç farklı müfredat tavrı:
a. Öğretmen balığı anlatır, çocuklar dinler (Öğretmen merkezli öğretim),
b. Çocuklar kartondan balık yapar, internetten araştırır (Yaparak, yaşayarak öğrenme),
c. Çocukların balıklarla ilgili neler bildiğiyle başlanır. Öğrenmek istedikleri ve öğretilmesi gerekenler doğrultusunda aktiviteler hazırlanır. Örneğin, sınıf olarak okul dışı geziye gidilir, balık tutulur ya da balıkçıdan alınır, her bir öğrencimiz bir balık alarak sınıfta üzerinde çalışır, inceler; ayrıca balıkla ilgili daha fazla ne öğrenmek istiyorsa ICT ile araştırma yapabilir; arkadaşlarıyla paylaşma, bilgi değişimi yapar. (Deneyerek, yaşayarak, düşünerek ve sorgulayarak DERİN öğrenme)
(Ütopya'nın benimsediği deneyerek, yaşayarak, düşünerek ve sorgulayarak DERİN öğrenme);
Bu yöntemin etkileri  Ütopya’da öğrenmenin içselleşmesi ile; öğrencilerimizin analitik düşünmelerini  geliştirerek; öğrendiklerini  gerçek  yaşama uyarlayabilme becerileriyle birlikte çok net görülmektedir; yaşları çok küçük olmalarına rağmen..

 

Meb İlköğretim Programındaki Zorunlu Dersler
T.C MEB İlköğretim Programı 1. Sınıftan 8. Sınıf dahil olmak üzere sekiz yıldır. Tüm dersler Türkçe olarak uygulanmaktadır. Haftada 40'ar dakikalık ders saatleri olarak 30 ders saatini kapsamaktadır.

MEB  İlköğretim Programı zorunlu ders ve ders saatlerini incelemek için TIKLAYINIZ


MEB İlköğretim Müfredat Programı tüm ilköğretim okullarında uygulanır.

1-5 arası sınıfların detaylı müfredat program kitapçığını incelemek için TIKLAYINIZ 1-8 arası sınıfların detaylı müfredat programlarını incelemek için TIKLAYINIZ


Ütopya’da farklı olan MEB Müfredat programının yukarıda açıklandığı üzere  Ütopya’lıların analitik düşünmelerini sağlayacak bir yaklaşım olan “sorgulama yaparak, görerek, deneyerek, yaşarak ve düşünerek DERİN öğrenme” ile uygulanması; öğrenilmesinin sağlanmasıdır.

Aşağıdaki bölümlerde Ütopya öğrencilerinin Meb İlköğretim Programı zorunlu derslerinin sınıf öğretmenleri tarafından paylaşılan açıklama ile birlikte uygulama örneklerini görebilirsiniz. 2011-2012 yılı itibariyle Ütopya’da 1-2-3-4-5-6-7 ve 8. Sınıflar bulunmaktadır. (Örnekler 1-6 arası sınıflarının ders uygulamalarını kapsamaktadır)
 • 1. Sınıf

 • 2. Sınıf

 • 3. Sınıf

 • 4. Sınıf

 • 5. Sınıf

 • 6. Sınıf

 • 7. Sınıf

 • 8. Sınıf

Ütopya’da 1. Sınıf:
Ütopya’da tüm derslerin öğretiminde deneyerek, yaşayarak, düşünerek ve sorgulayarak yapılandırmadan yola çıkarak öğrenci merkezli bir anlayışın esas alındığı eğitim–öğretim uygulanmaktadır.

Okuma- yazma çalışmalarına öncelikle el kaslarını geliştirici çizgi çalışmaları ile başlanır. Okuma yazma çalışmaları “Ses temelli Cümle Yöntemi” ile yapılır. Ses temelli cümle yönteminde; öğrencilerin yaşantılarından yola çıkarak önce sesleri hissettirip tanımalarını sağlanır. Öğrenilen sesleri birleştirerek heceler oluşturulur. Bu hecelerden sözcükler oluşturulur. Sözcüklerle tümceler kurup metinler oluşturulur. Bu sürecin sonunda sürekli ve anlayarak okumaya, yazmaya geçildiği mutlulukla görülür.

Öğrencilerimiz 1. sınıfta gördüklerini, duyduklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla ifade edebilecek,bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenirler. Kitabı kendilerine arkadaş edinerek okuma zevkini kazanırlar.

Hayat Bilgisi ders konuları sınıfta işlendikten sonra Fen ve Teknoloji laboratuarında konulara paralel etkinliklerle desteklenir. Dersleri gerçek yaşamla ilişkilendirmek üzere geziler yapılarak öğrencilerin, sosyal ortamdaki davranış becerilerini geliştirilmesi amaçlanır.

Matematik derslerimizde anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirel düşünme,tahmin etme, analiz ve sentez yapabilmeleri yönünde çalışmalar yapılır. Matematik dersini görsel materyallerle destekleyerek, yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanır.

1. Sınıf Öğretmeni


KONULAR:
 • Hayat Bilgisi
  Duyu Organları
  Okulum Tertemiz
  Canlılar
  Hoşlandıklarım
  Meslekler
  Kurallar(her yerde)
  Kendimi tanıyorum
 • Matematik
  Geometrik cisimler
  Ritmik sayma
  Örüntü
  Toplama işlemi
  Çıkarma işlemi
  Uzamsal ilişkiler
  Zaman ölçüleri
 • Türkçe
  İlk okuma yazma
  Harf çalışmaları
  Dinleme anlama çalışmaları
  Yazma çalışmaları
  Okuma çalışmaları
Çocuklarımızın 1. sınıfta neler yaptıklarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden görebilirsiniz:

Read more
Ütopya’da 2. Sınıf
Ütopya’da tüm derslerin öğretiminde deneyerek, yaşayarak, düşünerek ve sorgulayarak yapılandırmadan yola çıkarak öğrenci merkezli bir anlayışın esas alındığı eğitim–öğretim uygulanmaktadır.

Türkçe Dersi: Okuma, anlama çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Okuduğunu, dinlediğini ve kendi düşüncelerini ; sözlü ve yazılı olarak aktarabilmesi çok önemli. Yazıların karakteri oturmuş ve muntazam olması bu dersin hedefleri arasında. Okuma metinleriyle ilgili olarak, ders öncesinde ve sonrasında dersi destekleyici derin bilgileri araştırıyoruz. Araştırmalar mutlaka sunum yöntemlerine uygun olarak sınıfça paylaşılıyor. Araştırmaları ve metinle ilgili oluşturduğumuz görselleri birleştirerek sınıf panosu hazırlıyoruz. Ayrıca derslerde; 5N 1K soruları cevaplanıyor, sözcük dağarcığı geliştirme çalışmaları yapılıyor , dersler günlük yaşamla ilişkilendiriliyor.
Matematik Dersi: Tüm konular somut materyallerle destekliyoruz. Öğrenilenlerin gerçek yaşamın neresinde kullanması gerektiği dersin hedefleri arasında. Bununla ilgili aktiviteleri mutlaka yapıyoruz. Zihinden işlem yapma becerisini geliştiriyoruz. Öğrenciler farklı çözüm yolları bulmaları için teşvik ediliyor. Farklı seviyelerdeki öğrenciler “checklist” ve” sürekli gözlem” ile tespit edilerek düzeylere uygun farklı aktiviteler hazırlanıyor.
Hayat Bilgisi: Yapılan tüm çalışmalar yaşamla ilişkilendiriliyor. Öğrencilerin araştrmacı yönlerini geliştirici aktiviteler düzenleniyor; görüşlerini iletmeleri, fikirler üretmelerini ortaya çıkarıcı ortam sağlanıyor. Dersler görsel materyaller,geziler ile destekleniyor. Yapılan tüm sınıf içi, sınıf dışı çalışmalarla konuların bitiminde elde edilen bilgiler, araştırma çalışmaları ve çıkarılan notlarla panolar oluşturuluyor.

2. Sınıf Öğretmeni


Öğrencilerimizin 2. sınıfta neler yaptığını görmek için aşağıdaki fotoğraf galerisini inceleyebilirsiniz:

Read more
Ütopya’da 3. Sınıf
Türkçe eğitimi: öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu,dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamak, yeniyi yaratmak için gereksineceği özgüveni geliştirmektir. Çalışmalar sırasında görsellerden, CD’lerden, tombala kartlarından, tabu oyunu vb. eğitsel oyunlardan yararlanılır.Yaratıcı drama yöntemi ile öğrencilerimizde yaratıcılık, kendine güven, inisiyatif alma, bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri etkinliklere yer verilir. Okulumuzun genel hedef ve davranışlarını gerçekleştirmeye yönelik çağrışıma dayalı oyunlar, köşe yazılarıhazırlama, araştırma ve sunumlar, duvar gazetesi hazırlama, resimleme, bir fotoğrafın düşündürdükleri, öykü kitabıhazırlama gibi tekniklerden de yararlanılır. Okuma alışkanlığını kazandırmak için haftada iki ders saati yapılan okuma etkinliği gerçekleştirilir ve kütüphaneetkin olarak kullanılır. Öğrenciler okudukları kitapları drama yöntemiyle canlandırır. Canlandırma videoya alınarak mikroöğretim tekniği uygulanır. Bunların dışında öykü kitabı ve hikâye kutusu hazırlayan öğrencilerimiz öykü ve şiir günleridüzenleyerek çalışmalarını birbirleri ile paylaşırlar.Türkçe dersinde öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konudainceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme veçıkarımlarda bulunmaları amacıyla okulumuzda gerçekleşen CAS projeleri kapsamında ilgili öğretmenirehberliğinde proje çalışmaları yapılır.

Hayat Bilgisi: Derslerde yapılandırmacılık yaklaşımı esas alınır. Öğretmeye değil öğrenmeye önem verilir. Öğrenme bir süreçolarak düşünülür. Öğrencilerin araştırması desteklenir ve öğrencilerimizin nasıl öğrendiği dikkate alınır. Ekip ruhunubenimsetmek, birlikte öğrenmeyi gerçekleştirmek için grup, küme çalışmalarına önem verilir.Eğitim ve öğretim çalışmalarında öğrencilerin yaratıcılıklarını, üretkenliklerini, sorun çözme becerilerinigeliştirebilmeleri ve bilgi üretebilmeleri için en uygun öğrenme ortamları hazırlanır.Çalışmalar sırasında öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkez alan bir anlayış benimsenir ve etkinliklerimiz bufarklılıklardan yola çıkarak hazırlanır. Öğrencilerimizin öğrenme sürecinin her aşamasına aktif olarak katılımı sağlanır. Ders içi aktivitelerde kurulanistasyonlar seviye farklarını dikkate alınarak hazırlanır ve aktivite sürecinde bütün öğrencilerin aktif halde rol almasısağlanır.

Matematik: Matematik dersi, her öğrencinin matematiği korkmadan yapabileceğine inanarak ve severek katılabileceğibir şekilde işlenir. Bu planlama yapılırken öğrencilerin gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Görselmalzemelerden yararlanarak algılama, keşfetme, düşünme, yorumlama ve sentezleme becerilerini geliştirme çalışmalarıyapılır. Öğrencilerimizde öncelikle öğrenme isteği yaratmak, ardından öğrenmeyi zevkli kılmak ve öğrenme sürecindeedinilen bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılır. Kullanılan değişik materyallerleöğrencilerin çeşitli problemler üretmeleri ve ürettikleri problemleri değişik yollarla çözebilmeleri için ortam hazırlanır.Matematikteki kavramları somut kavramlara benzeterek öğrencilerin matematik önyargıları yıkmaya çalışılır.Benzeşim(analoji) olarak adlandırılan bu yöntemde öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları benzer olaylarkullanılarak onların aktif bir şekilde katılımı sağlanır. Buluş yolu, senaryo yöntemi, analiz, gösterip yaptırma, deneyseletkinlikler ve oyunla öğretim, istasyon çalışması sınıf içerisinde kullandığımız diğer yöntemlerden bazılarıdır.Öğrencilerimiz tarafından matematik oyunları, konularla ilgili araç ve gereçler hazırlanır, hazırlanan çalışmalarokul ve sınıf panolarında sergilenir.

3. Sınıf Öğretmeni


Öğrencilerimizin 3. Sınıfta neler yaptıklarını görmek için aşağıdaki fotoğraf galerisini inceleyebilirsiniz


Read more
Ütopya’da 4. Sınıf
Ütopya’da 4.sınıflar , her sabah derslerden önce “circle time” da 5.sınıf ve 6 . sınıf arkadaşlarıyla gündemi içeren , belirlenen konu üzerinde sokratik yöntem ile tartışma yapar. Okulumuzda 4.sınıfların ders işleyişinde , her dersin başında öğrenci hedeften haberdar edilir ve edineceği bilginin amacı öğrencilerle tartışılır. Haftalık ders planı her pazartesi günü öğretmen tarafından tahtaya asılır ve hafta boyunca öğrenci plana bakarak yapılacak aktivite ve öğrenilecek konu hakkında bilgi sahibi olabilir. Ayrıca her dersin başında öğretmenin ders ile ilgili yaptığı görsel plan ile öğrenci ders akışından haberdar edilir. Derslerde öğrencilerin zamanı iyi kullanma ve zamandan haberdar olması amaçlı aktivite süreleri belirtilir ve sınıf içi çalar saat kurularak aktivite süresinin bittiğini ve sonrasında ne yapması gerektiğini öğrenci , öğretmenin rehberliğinde takip eder. Derslerde , seçilen aktiviteler çoklu zeka alanlarına göre belirlenir.

Türkçe Dersi: Konuşma, dinleme, okuma, yazma, anlama öğrenme alanları ile ilişkili olarak ; alt kazanımları içeren beceriler, bireyselleştirilmiş öğrenme sistemi içinde çeşitli aktivite ve etkinliklerle işlenir. Sorgulama, not alma, yönergeleri dinleme, takip etme, olacakları tahmin etme, dinlediği, okuduğu metni analiz etme, bilgilerini sentezleyerek yeni hikaye oluşturma, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme, tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma, betimleme yapma, görsel okuma ve görsel sunum yapma becerilerini geliştirici aktivitelerle, basitten karmaşığa doğru yaparak yaşayarak içselleştirmeleri hedeflenir.  Günümüz bilgi ve teknoloji çağında, her kazanımın sonunda bilgisayar ile aktiviteler yapılır. 

Konu ve kazanımlarla günlük yaşam becerileri, özbakım becerileri, doğa eğitimi ile bütünleştirilerek; dersler arası ilişki kurularak; gezi, gözlem ve deneylerle eğitimin bir bütünlük içinde yapılması sağlanır.

Matematik Dersi: Konu ve kazanımlar somutlaştırılarak; edinilecek bilginin, hayatın neresinde faydalı olduğu açıklanıp; tartışılarak konu ve kazanımlar içselleştirlir.
Konular, günlük yaşantıyla ilişkilendirilerek; düz anlatım yöntemi ile, tanımlar yardımıyla, buluş yoluyla, senaryo ile, analiz ile, gösterip yaptırma ile, kurallar yardımıyla, deneysel etkinliklerle ve oyunlarla öğretilir.
Sosyal Bilgiler Dersi: Konu ve kazanımlar bireyselleştirlmiş öğretim yöntemi ile grupla, ikili ve bireysel çalışmalar la planlanarak işlenir. Tartışma, gösterip yaptırma, drama, problem çözme yöntemleri ve bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulanır.
4.Sınıf Öğretmeni


Öğrencilerimizin 4. sınıfta neler yaptıklarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:

Read more
Ütopya’da 5. Sınıf:
5. sınıflar olarak Ütopya'da derse circle time ile başlanır.


TÜRKÇE DERSİ: Türkçe dersinde amacımız, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilme becerisi kazandırmaktır. Öğrenciler bu derste yaşama hazırlanıp içinde yaşadıkları toplumu tanır, toplumun özelliklerini fark eder, ve bu topluma ve dünya ya karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirirler. Derslerde öğrenci düzeyine uygun somutlaştırma yapmak amacıyla görsellerden, videolardan, bilgisayar kaynaklı oyunlardan, yararlanılır. Yaratıcı drama, hikaye oluşturma, görsel okuma, yöntemi ile öğrencilerimizde yaratıcılık, kendine güven, inisiyatif alma, bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri etkinliklere yer verilir. Bu sayede öğrenmeyi öğrenen, düşünen, üreten, paylaşan, özgüven sahibi ve başarılı bireyler yetiştirmek hedefleniyor.


MATEMATİK DERSİ:
Dersi severek, korkmadan, anlayarak yapabileceği şekilde, somutlaştırarak, hayatın içinden seçilen etkinliklerle öğrencilerin neyi ne zaman ve nerede kullanması gerektiğini bilerek uyguladığı ders içi aktiviteleri ile öğrencilerin farklı çözüm yolları bulmaları. Oluşturdukları problemleri güncel yaşamın içinden seçmeleri ve bu problemlere farklı bakış açıları ile çözüm yolları geliştirmeleri, kendi öğrenme şekillerini belirleyerek birey olduklarını hissetmeleri hedeflenir.


SOSYAL BİLGİLER DERSİ: Yaşadığı yerin farkında olan, yaşadığı yerden başlayarak bulunduğu il, bölge ve ülkenin özelliklerini bilen, ülkesinin dünya içinde ki konumunun farkında olan. Dünya üzerinde ve ülkesinde gerçekleşen iklim, coğrafi, ekonomik, kültürel olayların farkında olan ve bu olaylara eleştirel düşünce sisteminde yaklaşabilen. Düşüncelerinde özgür, dünya içinde bir insan olduğunu bilen ülkesinin ve dünyanın değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek hedeflenir.


5-A sınıf Öğretmeni

5. Sınıf Ders Konuları:
 • Matematik
  Ağırlık Ölçüleri
  Sıvı ölçüleri
  Uzunluk ölçüleri
  Kesirler
  Kesir problemleri
  Satranç
 • Türkçe
  Olayları Sıralama
  Metin inceleme
  Hikaye yazma
  Güzel yazı
  Drama
 • Sosyal Bilgiler
  Kültürel Mirasımız
  Ürettiklerimiz
  Ürünlerimiz ve Madenlerimiz
  Doğal çevremiz
Çocuklarımızın 5. sınıfta neler yaptıklarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden görebilirsiniz:

Read more
Ütopya’da 6. Sınıf
TÜRKÇE DERSİ:
 • Türkçe eğitimi, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamak, yeniyi yaratmak için gereksineceği özgüveni geliştirmektir. Çalışmalar sırasında görsellerden, CD’lerden, vb. eğitsel oyunlardan yararlanılır. Yaratıcı drama yöntemi ile öğrencilerimizde yaratıcılık, kendine güven,  bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri etkinliklere yer verilir. Okulumuzda Türkçe programı, okuma sevgisini kazandırmayı hedefleyerek kendini yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde ifade edebilen, dilin kurallarını özümsemiş ve dile hâkim bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.
 • Okulumuzun genel hedef ve davranışlarını gerçekleştirmeye yönelik çağrışıma dayalı oyunlar, köşe yazıları hazırlama, araştırma ve sunumlar, duvar gazetesi hazırlama, resimleme, bir fotoğrafın düşündürdükleri, öykü kitabı hazırlama gibi tekniklerden de yararlanılır.Her derste dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri kullanılmaktadır. Bu becerilerin geliştirilmesi, doğru kullanılması Türkçe derslerinin yanı sıra diğer derslerde de olmalıdır. İyi bir anadil eğitimi öğrencilerin akademik başarılarını da olumlu yönde etkileyecektir. Okuduğunu anlama ile akademik başarı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yazılı yoklamalarda ve ödev hazırlamada öğrenciler yazma becerilerini kullanmakta, ders anlatırken, soru sorarken konuşma becerilerini, en çok da ders dinlerken dinleme becerilerini geliştirmek zorundadırlar. Bu beceriler sadece Türkçe dersinde değil bütün derslerde geliştirilmektedir. Bu nedenle Türkçe öğretmenleri diğer branş öğretmenleri ile işbirliği içinde öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Türkçe eğitimi sonucunda duygular, düşünceler, tasarılar ve izlenimler, belli bir amaca yönelik olarak başkalarına söz veya yazıyla anlatılabilmelidir; çünkü çağımızdaki toplumsal yaşayış, başkalarını anlamak kadar, kendimizi anlatmayı da zorunlu kılmaktadır.

  Okulumuzda büyük önem verilen dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerin iletişim becerileri yanında “düşünme” yeteneklerini de geliştirmektir. Bu nedenle Türkçe düşünebilmenin ancak Türkçenin yeterince bilinmesiyle gerçekleşebileceği de unutulmamalıdır.
MATEMATİK DERSİ:
 • Konu: Kesirler
 • Kazanım: Kesir kavramını öğrenir.
 • Konu: Kümeler
 • Kazanım: Kesişim,birleşim ve fark işlemlerini kavrar.
Aristoteles, ”insan bilmek ister” demiş. Ütopya’nın eğitim anlayışı insanda doğal olarak varolan bu öğrenme merakının doyurulmasına yöneliktir. Oyunlarla zenginleştirilmiş müfredatımız matematiği sevdirmeyi, öğrencilerde matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuzda matematik öğretimi sınıflarla sınırlı değildir. Zaman zaman açık alanda da etkinlikler yapılmakta, matematiğin pratikle ilişkisi tesis edilmektedir. Haftalık programımızın en az 1 saati etkinliklere ayrılmıştır. Geri kalan zamanda da öğrenci merkezli bir öğretim uygulanmaktadır. Ütopya ailesi olarak öğrencilerin özgürce soru sorabilmesinin yaratıcılığı teşvik ettiğine inanıyoruz.
SOSYAL BİLGİLER:
 • Okulumuzda, Sosyal Bilgiler dersi  işlenirken “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” doğru bir eğitim yöntemi benimsenir. Çalışılan dönemin değerleri, dönemin bilgisi ve düşünce dünyası göz önünde bulundurulur, incelenen olay ve olguların günümüze olan etkisi her boyutuyla irdelenir. Her çalışmada; değişim ve süreklilik, benzerlik ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce gibi belli kavramlar üzerinde temellendirilir. Konuların somutlaştırılmasında tarihî tablolardan, kartpostallardan, resimlerden, filmlerden, haritalardan, atlaslardan, gezi ve gözlemlerden yararlanılır. Güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilir. Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten, sorgulama ve merak duygusu gelişmiş bireyler olarak yetişir.
KONULAR:

Sosyal Bilgiler Dersi
 • Ünite1: Yeryüzünde yaşam
 • Tema: Dünya bir kağıda nasıl sığar?
 • Ünite2: Yeryüzünde yaşam
 • Tema: Dünya bir kağıda nasıl sığar?
Türkçe dersi
 • Tema:
 • Okuma kültürü
 • Atatürk’ün hayatı
Öğrencilerimizin 6. sınıfta neler yaptıklarını görmek için aşağıdaki fotoğraf galerisini inceleyebilirsiniz:

Read more

2012/2013 öğretim yılında açılacaktır.


Read more

2013/2014 eğitim öğretim yılında açılacaktır.

 


Read more

DUYURULAR