Neden Ütopya Çocuğunuzu Geleceğe Hazırlamada En İyisi?

Ütopya baştan itibaren çocuklar için dizayn edildi; çocuklara çocuk olma şansını veren, oyun oynama şansını veren; aynı zamanda harika geçen çocukluk dönemlerinde onları strese sokmadan bir çok öğrenme fırsatı verme konusunda ailelere yardım etmek üzere kuruldu.

Ütopya’nın öğrencilerinden beklentisi çok yüksek; ancak bu beklenti öncesinde çok ayrıntılı düşünülmüş bir plan çerçevesinde müfredattaki bilgileri ve öğrenmede yaşamda gereken becerileri her bir çocuğa ihtiyacı çerçevesinde nasıl vereceğini ve çocuklara verilenleri kullanacağı ortamları sunarak uygulama şansı yaratmaktadır.

Ütopya’da çocuklar aktif öğreniciler (geleneksel okullardaki gibi pasive alıcı ve unutucu değil) ve anlamlı, beş duyularıyla katıldıkları aktivitelerle üst düzey, derin öğreniciler... Matematikte, fende, sosyal bilgilerde, Türkçe’de...

Ve yabancı diller... Bir çocuğun 2-3-4 yabancı dil öğrenme şansı... Onlar yapabilirler... Immersion learning ile (algılama yoluyla)

Ütopya; her çocuk farklıdır, ihtiyacları da farklıdır prensibiyle kuruldu (bu suni bir söylem olarak, sadece broşür ve web sitesinde söylenen bir şey değil). Bu nedenle Ütopya “Individualized Learning” sistemini deniyor, oluşturmaya çalışıyor ki; bu sistem her çocuğun gereksinimini bireysel olarak karşılayabilecek bir yöntem. Baskı, zorlama yapmadan

(Araştırmalara göre stres çocukların öğrenmelerini ve beceri kazanmalarını engelliyor)

Böylece öğrenciler Ütopya’dan mezun olduklarında ihtiyaçları olan araçları ve becerileri alarak uzun vadede geleceğe hazır olurken; süreçte de:

ÇOCUK OLMA ŞANSI verilen,
Fiziksel, zihinsel, duygusal, beyinsel sağlıklı olarak,
Çocuklukluklarını harika geçiren,
Kendi skin (deri)leri içinde mutlu,
21. yüzyıl becerilerine sahip olarak, yaşamları daha kolay ve hayata daha hazır hale gelecek biçimde,
Herşeyden daha da önemlisi, KENDİSİNİ İYİ HİSSEDEREK...

Herşeyi action halinde görmek isterseniz; lütfen bizi ziyaret edin…

DUYURULAR